Filozofia fenomenologiczna Maxa Schelera i Romana Ingardena w „antropologii adekwatnej” Karola Wojtyły = Max Scheler and Roman Ingarden’s phenomenological philosophy in “adequate anthropology” by Karol Wojtyła

Studia Ełckie, Tom 19, Numer 3 (2017) s. 267-281
Ryszard Podgórski

 

do góry