Między ontologią a logiką : Rola logiki w procesie poznania prawdy = Between ontology and logic : The role of logic in the process of knowing the truth

Studia Ełckie, Tom 19, Numer 3 (2017) s. 283-294
Wojciech Wojtyła

 

do góry