Świeckość może być święta – przykłady Marianny Biernackiej i Stanisławy Leszczyńskiej =Secularity may be saint on Marianna Biernacka and Stanislawa Leszczynskaʼ examples

Studia Ełckie, Tom 19, Numer 4 (2017) s. 463-470
Małgorzata Olczyk, Mateusz Król

 

do góry