Wspólnotowe i indywidualne formy życia konsekrowanego w Jubileuszowym Roku 25-lecia diecezji ełckiej : rys historyczny = Communal and individual forms of consecrated life in the 25 Year Jubilee of the Ełk Diocese : historical outline

Studia Ełckie, Tom 19, Numer specjalny (2017) s. 511-519
Ambrozja Jadwiga Kalinowska

 

do góry