Kierunki rozwoju życia konsekrowanego – wizja przyszłości = Developments of consecrated life – vision of the future

Studia Ełckie, Tom 19, Numer specjalny (2017) s. 521-532
Jacek Stefański

 

do góry