Rozwój świętości kapłana poprzez formację permanentną = The priest’s sainthood development through permanent formation

Studia Ełckie, Tom 19, Numer specjalny (2017) s. 543-555
Stanisław Urbański

 

do góry