Analiza współczesnego i poszukiwanie przyszłego modelu formacji do kapłaństwa w WSD w Ełku = The analysis of the contemporary model and the search for a future model of the priestly formation in the Theological Seminary in Ełk

Studia Ełckie, Tom 19, Numer specjalny (2017) s. 603-626
Antoni Skowroński

 

do góry