„Caritas Christi urget nos” (2 Kor 5, 14) – duchowość caritas = “Caritas Christi urget nos” (2 Cor 5, 14) – A spirituality of caritas

Studia Ełckie, Tom 19, Numer specjalny (2017) s. 715-732
Zbigniew Sobolewski

 

do góry