Homilia na rozpoczęcie sympozjum naukowego „Od kleryka do kapłana…”, WSD w Ełku, 18 lutego 2017 r.

Studia Ełckie, Tom 19, Numer specjalny (2017) s. 767-769
Jerzy Mazur

 

do góry