Aresztowanie ks. Stanisława Maciątka = The arrest of Father Stanisław Maciątek

Studia Ełckie, Tom 20, Numer 1 (2018) s. 41-50
Wojciech Guzewicz, Leszek Moszczyński

 

do góry