Postać świętej Anny – matki Maryi w wybranych utworach literatury staropolskiej = Saint Anne – the characteristic of the mother of Mary present in the oldest Polish literary texts

Studia Ełckie, Tom 20, Numer 1 (2018) s. 69-80
Małgorzata Wojtowicz

 

do góry