Przepowiadanie misterium Krzyża na podstawie modlitw mszalnych ze Święta Podwyższenia Krzyża Świętego = Proclamation of the Cross mystery based on the mass prayers for the Feast of Exaltation of the Holy Cross

Studia Ełckie, Tom 20, Numer 1 (2018) s. 95-104
Marek Chojnowski

 

do góry