Sprawozdanie z sympozjum naukowego pt. „Kościół promotorem państwa? Kościół a tożsamość duchowa i narodowa: ogólne zasady – lokalne przykłady”, Ełk, 26 stycznia 2018 r.

Studia Ełckie, Tom 20, Numer 1 (2018) s. 155-158
Ryszard Sawicki

 

do góry