Solidarność w imię rozwoju – rozwój w imię solidarności : Encyklika ‘Sollicitudo rei socialis’ odpowiedzią Jana Pawła II na wyzwania współczesnego świata = Solidarity in the name of development – development in the name of solidarity : The Encyclical ‘Sollicitudo rei socialis’ as John Paul IIʼs response to the challenges of the modern world

Studia Ełckie, Tom 20, Numer 2 (2018) s. 193-204
Wojciech Wojtyła

 

do góry