Konwent kamedułów wigerskich i jego oddziaływanie religine, kulturowe i gospodarcze na obszarze dzisiejszej Suwalszczyzny = Camaldolese monastery in Wigry, its religious, cultural and economic influence to the region of present-day Suwalki region

Studia Ełckie, Tom 20, Numer 2 (2018) s. 263-281
Ryszard Sawicki

 

do góry