Gajcy, Bachelard – Kościół w „pamięci marzącej” : Status ontyczny rzeczy jako epifanii osobistych obrazów i wyobrażeń = Gajcy, Bachelard – the Church in a “dreaming memory” : The ontic status of things as epiphanies of personal images and imaginations

Studia Ełckie, Tom 20, Numer 3 (2018) s. 329-349
Rafał Brasse

 

do góry