Budowanie jedności w różnorodności – w świetle adhortacji apostolskiej Benedykta XVI "Ecclesia in medio oriente" = Building unity in diversity – in Benedict XVI’s apostolic exhortation "Ecclesia in medio oriente"

Studia Ełckie, Tom 20, Numer 3 (2018) s. 351-366
Dariusz Adamczyk

 

do góry