Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum naukowego pt. „Diecezja sejneńska (augustowska)”, Sejny, 1-2 września 2018 r.

Studia Ełckie, Tom 20, Numer 3 (2018) s. 405-408
Ryszard Sawicki

 

do góry