Erekcja parafii w Nabrożu i jej losy w XV wieku

Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 63 (1985) s. 97-110
Aleksander Świeżawski

 

do góry