Janina Zaborowska (17 XI 1900 - 16 II 1976)

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 66 (1978) s. 358-360
Mieczysław Chojnacki

 

do góry