[Wielce Szanowny Panie Redaktorze... : list dotyczący recenzji książki K. Wierzbickiej-Michalskiej]

Pamiętnik Teatralny : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce teatru, Tom 14, Numer 2 (54) (1965) s. 224-225
Wojciech Natanson

 

do góry