Polska wystawa muzealno-archiwalna w Ankarze i Stambule

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 32 (1960) s. 147-151
Zygmunt Abrahamowicz

 

do góry