Z papierów głównej kwatery legionów

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 31, Numer 3 (1917)
Adam Skałkowski

 

do góry