"Pisma Stanisława ze Skarbimierza, pierwszego rektora UJ, w kodeksach Biblioteki Jagiellońskiej", Celina Zawodzińska, "Roczniki Biblioteczne" 4 (1960), z. 3-4 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 10 (1965) s. 215
Maria Szymańska , Celina Zawodzińska (aut. dzieła rec.)

 

do góry