W uścisku wielkiego brata : o stosunkach polsko-sowieckich w latach 1944-1956

Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, Tom 1, Numer 7 (2001) s. 5-19
Barbara Polak, Krzysztof Persak

 

do góry