"Nazwiska polskie w Zagłębiu Ruhry", Barbara Czopek-Kopciuch, Kraków 2004 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 49 (2004) s. 235-241
Zygmunt Klimek , Barbara Czopek-Kopciuch (aut. dzieła rec.)

 

do góry