Portret Wielkopolski : (na marginesie pracy Edmunda Mokowskiego, Kształtowanie się stosunków społeczno-politycznych w Wielkopolsce w latach 1926-1939, Warszawa-Poznań 1979)

Przegląd Historyczny, Tom 71, Numer 2 (1980) s. 357-366
Szymon Rudnicki , Edmund Makowski (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Edmund Makowski ,Kształtowanie się stosunków społeczno-politycznych w Wielkopolsce w latach 1926-1939 ,Warszawa-Poznań 1979 : [recenzja]

 

do góry