Coroczna Konferencja Onomastyczna w Lipsku (27.11.1981)

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 29 (1984) s. 320-322
Ewa Jakus-Borkowa

 

do góry