"Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. T. 2, C-E", pod red. S. Rosponda, H. Borka, Warszawa-Wrocław 1985 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 32 (1988) s. 205-212
Robert Mrózek , Stanisław Rospond (aut. dzieła rec.), Henryk Borek (aut. dzieła rec.)

 

do góry