Stefankowice, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 3

Informator Archeologiczny : badania, Tom 16 (1982) s. 57
Andrzej Kokowski

 

do góry