Katedra Muzykologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ul. Słowackiego 20, 60-823 Poznań, tel. (+48 61) 829-28-19, tel./fax (+49 61) 843-33-79, strona internetowa: http://www.muzykologia.amu.edu.pl, e-mail: muzykolo@amu.edu.pl, kierownik: dr hab. Ryszard Wieczorek, prof UAM, dyplom: magister muzykologii

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 56, Numer 2 (221) (2011) s. 112
Ryszard Daniel Golianek

 

do góry