"Alfred the Great and the Tradition of Ancient Geography", Jerzy Linderski, "Speculum" 39 (1964) : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 12 (1967) s. 225
Gerard Labuda , Jery Linderski (aut. dzieła rec.)

 

do góry