Zagadnienie aktualizacji w śląskich wyobrażeniach bitwy legnickiej 1353-1504

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 17 (1972) s. 91-118
Alicja Karłowska-Kamzowa

 

do góry