La terme nēmič 'Polonais, Latin, Européen' dans la langue kiptchak des Arméniens polonais

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 2, Numer 2 (1956) s. 249-257, 430
Marian Lewicki

 

do góry