W sprawie podziału słowiańskich nazw miejscowych

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 39 (1994) s. 33-48
Piotr Bąk

 

do góry