Lista członków Rządu Narodowego (Powstańczego) 1863-1864 roku

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 36 (1922)
Marjan Dubiecki

 

do góry