Państwo prawne w Konstytucji z 17 marca 1921 r.

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 39, Numer 2 (1987) s. 103-134
Michał Pietrzak

 

do góry