Formy działalności dydaktyczno-wychowawczej Sióstr Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego w Polsce w latach 1918-1939

Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 63 (1985) s. 173-227
Eleonora Henschke

 

do góry