"Studia i Materiały Lubelskie. Historia sztuki", t. 1, Lublin 1963; "Etnografia", t. 1, Lublin 1962; "Etnografia", t. 2, Lublin 1967 : [recenzja]

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 17, Numer 3 (1969) s. 581-582
Irena Turnau

 

do góry