Poszerzone posiedzenie naukowe Komisji Archeologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk : poświęcone badaniom nad okresami późnolateńskim, rzymskim i wczesnośredniowiecznym w północnej części Dolnego Śląska

Sprawozdania Archeologiczne, Tom 22 (1970) s. 519-520
Helena Zoll-Adamikowa

 

do góry