"Wieś białostocka oskarża. Ze studiów nad eksterminacją wsi na Białostocczyźnie w latach wojny i okupacji hilterowskiej", Michał Gnatowski, Waldemar Monkiewicz, Józef Kowalczyk, Białystok 1981 : [recenzja]

Acta Poloniae Historica, Tom 49 (1984) s. 318
, Michał Gnatowski (aut. dzieła rec.), Waldemar Monkiewicz (aut. dzieła rec.), Józef Kowalczyk (aut. dzieła rec.)

 

do góry