"Elita władzy w województwach poznańskim i kaliskim za Zygmunta III", Edward Opaliński, Poznań 1981 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 73, Numer 3-4 (1982) s. 366-369
Henryk Lulewicz , Edward Opaliński (aut. dzieła rec.)

 

do góry