Bizantyńska symbolika zjazdu gnieźnieńskiego i jej prawno-polityczna wymowa

Przegląd Historyczny, Tom 57, Numer 1 (1966) s. 1-14
Tadeusz Wasilewski

 

do góry