Czy jest nadal godziwe chrzczenie dzieci, gdy są w niebezpieczeństwie śmierci - nawet wbrew woli rodziców?

Studia Ełckie, Tom 8 (2006) s. 163-178
Stanisław Biały

 

do góry