"Walka robotników Towarzystwa "Hrabia Renart" w Sosnowcu w rewolucji 1905-1907 roku", Helena Kamieńska, "Kwartalnik Historyczny" (1956), z. 1 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 3 (1958) s. 325
Lech Trzeciakowski , Helena Kamieńska (aut. dzieła rec.)

 

do góry