"Огледало света или историjа Мехмеда Нешриjе", Г. Елезвиђ, Београд 1957 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 7 (1962) s. 205
Wincenty Swoboda , Г. Елезвиђ (aut. dzieła rec.)

 

do góry