Chłopska dzierżawa folwarków w dobrach skarbowych Królestwa Polskiego (1815-1864)

Przegląd Historyczny, Tom 63, Numer 1 (1972) s. 49-66
Zbigniew Stankiewicz

 

do góry