Kazimierz Wielki w Trnawie latem 1362 roku. Nad zagadkami historii politycznej średniowiecznej Polski

Przegląd Historyczny, Tom 89, Numer 3 (1998) s. 467-474
Antoni Gąsiorowski

 

do góry