Recepcja "Podróży" Johna Mandeville'a w Polsce późnego średniowiecza i u progu czasów nowożytnych

Przegląd Historyczny, Tom 89, Numer 3 (1998) s. 343-359, 525
Jerzy Kaliszuk

 

do góry