Starorusini a monarchia habsburska w dobie I wojny światowej

Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej, Tom 5 (1969) s. 237-239
Juliusz Bardach

 

do góry